-

Radagais

Komentarze użytkownika

@Turbosłowiańskie szaleństwo (24 sierpnia 2018 19:53)

"Ostanie odkrycia na terenie grodziska w Radymnie pozwoliły stwierdzić, że grupy scytyjskie przez jakiś czas przebywały w Polsce na stałe około VI w. po Chr."

Chyba chodziło Panu o VI w. przed Chrystusem.

"W III w. przed Chr. na ziemiach Polskich pojawiła się kultura przeworska, identyfikowana z germańskimi Wandalami i Silingami."

Silingowie nie byli czasem odłamem Wandalów?

"Plemię Wandalów mówiące językiem wschodniogermańskim żyło na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich i na początku okresu wędrówek ludów (I-V w. po Chr.).​​​​​​​"                                         

Póź ...

Radagais
25 sierpnia 2018 15:13

Strona 1 na 1.